Privacyverklaring Steelux

Steelux, gevestigd in Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Steelux
Keizersweg 75 7451 PH Holten
Telefoonnummer: +31 (0)85 1304259
E-mailadres: info@steelux.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Steelux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk en voor zover vereist verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. Ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steelux.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Steelux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Een overeenkomst met u te kunnen afsluiten.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Steelux BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Povag BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Steelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals het uitleveren van orders en om te kunnen voldoen aan garantieverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Steelux deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Steelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ook verzamelen derden gegevens door middel van de geplaatste cookies op onze website. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Nieuwsbrief
Bij het aanmelden voor onze nieuwbrief vragen wij u toestemming om u mails te versturen. Bij iedere mail die u vervolgens krijgt, heeft u een optie om uzelf weer uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. Steelux verwerkt het emailadres die u opgeeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief alleen met het doeleinde om u deze mails te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steelux en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Steelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@steelux.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van technische/functionele, analytische en tracking cookies (van derden).