Algemene voorwaarden Steelux

Waarom algemene voorwaarden als je bij Steelux koopt?

In onze algemene voorwaarden staan de bijkomende rechten en plichten voor Steelux als de verkoper/ondernemer, en voor de klant/koper. We hebben algemene voorwaarden voor bestellingen door consument-klanten en voor bestellingen door zakelijke klanten.

Hieronder sommen we in vogelvlucht de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden voor u op.
  • Het product moet uiteraard zoals u het heeft besteld door ons worden afgeleverd. Als dat niet het geval is, dan is het van belang dat u ons hierover binnen 14 dagen na aflevering van het product een bericht stuurt via info@steelux.nl.
  • Indien uw klacht terecht is, dan zal Steelux ervoor zorgen dat het product wordt omgeruild of wordt hersteld, dan wel dat u het aankoopbedrag retour ontvangt indien ruiling of herstel in alle redelijkheid niet mogelijk is.
  • Eventuele schrijffouten, met name in de prijs en/of omschrijving in ons aanbod en op onze website, zijn niet bindend.
  • Eventuele kosten ter behoeve van retouren, zijn voor de rekening van de klant/koper.
  • Binnen 14 dagen vanaf het moment van aankoop van het product, dient de hiervoor afgesproken koopprijs door u zijn betaald.
  • Indien u ondanks een betalingsherinnering niet tijdig en/of volledig heeft betaald, dan dient u Steelux tevens de verschuldigde wettelijke rente en wettelijke buitengerechtelijke incassokosten te betalen.
  • Ook geldt dat wij het product onder voorbehoud van eigendom aan jou leveren, en dat het pas echt van u is indien de koopprijs volledig is betaald
  • Natuurlijk gaan wij ook op een correcte wijze met uw persoonsgegevens om. Zie onze privacy verklaring – klik hier - .
  • Op onze beurt verwachten wij van u dat u onze handelsnaam, productnamen, beeld- en met name onze video’s niet zonder onze voorafgaande – schriftelijke – toestemming gebruikt, privé dan wel commercieel. Wij hechten erg veel waarde aan onze content en zullen er dus ook actief op toezien dat deze niet zonder onze voorafgaande toestemming, door wie dan ook, wordt gebruikt.

Algemene voorwaarden Steelux voor zakelijke klanten

Toevoegen

Algemene Voorwaarden Steelux voor consumenten

Toevoegen